بیمه عمر

بیمه عمر

یمه زندگی و سرمایه گذاری یکی از مهمترین و شاخص ترین رشته های بیمه در کلیه جوامع میباشد که هم برای شرکتهای بیمه و هم استفاده کنندگان از خدمات این بیمه نامه دارای اهمیت ویژه ای ا است .

بیمه‌نامه زندگی و سرمایه‌گذاری

در این بیمه نامه، بیمه معلم متعهد می شود تا در صورت فوت بیمه شده علاوه بر پرداخت سرمایه مورد تعهد بیمه نامه، تضمین شده را به ذینفعان و یا وراث قانونی وی بپردازد. همچنین در صورت حیات بیمه شده در پایان مدت بیمه نامه، بیمه معلم متعهد است اندوخته ریاضی بیمه نامه را به بیمه شده پرداخت نماید.

تعهدات بیمه زندگی و سرمایه گذاری

 • پوشش فوت ناگهانی بیمه شده برابر با سرمایه بیمه نامه.
 • پوشش فوت ناشی از حادثه، تا 4 برابر سرمایه عادی بیمه نامه .
 • پوشش غرامت نقص عضو و از کارافتادگی جزئی و کلی دائم ناشی از حادثه.
 • پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی کامل و دائم بیمه شده ناشی از حادثه.
 • پوشش هزینه بیماری های امراض خاص تا سقف 300.000.000 ریال.
 • پوشش هزینه پزشکی ناشی از حادثه.

 

مزایا و ویژگی های بیمه زندگی و سرمایه گذاری

 • امکان پرداخت حق بیمه به صورت یکجا، سالانه و یا اقساط ماهانه، دوماهه، سه ماهه، چهارماهه و شش ماهه.
 • امکان انتخاب استفاده کنندگان از سرمایه حیات و فوت توسط بیمه گذار.
 • امکان دریافت اندوخته و یا سرمایه بیمه نامه به صورت مستمری.
 • امکان انتخاب سرمایه فوت عادی تا سقف مبلغ 2 میلیارد ریال.
 • امکان انتخاب سرمایه فوت حادثه تا سقف مبلغ 4 میلیارد ریال.
 • امکان اعمال تعدیل سرمایه و حق بیمه به منظور جبران آثار منفی تورم.
 • اعطای وام از محل اندوخته بیمه نامه تا سقف 90% ارزش بازخریدی بیمه نامه.
 • پرداخت سود مشارکت در منافع اندوخته بیمه نامه علاوه بر سود تضمین شده
 • معافیت مالیاتی اندوخته های سرمایه گذاری بیمه زندگی.
 • معافیت از مالیات بر ارث سرمایه بیمه زندگی.

 

بیمه عمر زمانی ساده انفرادیبیمه عمر زمانی ساده انفرادی

بیمه ای است که بیمه معلم در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه گذار، متعهد می شود تا در صورت فوت بیمه شده در طول مدت بیمه نامه به هر علت، سرمایه بیمه نامه را به ذینفعان و یا وراث قانونی وی پرداخت نماید.

بیمه عمر مانده بدهکار انفرادیبیمه عمر مانده بدهکار انفرادی

بیمه نامه از طرفی پشتوانه محکمی برای افرادی است که وام دریافت می نماید و از طرف دیگر برای وام دهنده موجب دلگرمی باز پرداخت سرمایه وام می‌باشد. در بیمه عمر مانده بدهکار انفرادی، در صورت فوت بیمه شده، مبلغ باقیمانده از وام به صورت یکجا توسط شرکت بیمه معلم به وام دهنده پرداخت می‌شود.

کلمات کلیدی :

دسته بندی


جدیدترین خدمات و محصولات


 • بیمه باریری

  بیمه باریری

 • بیمه مهندسی

  بیمه مهندسی

 • بیمه مسئولیت

  بیمه مسئولیت

 • بیمه عمر

  بیمه عمر

 • بیمه اتومبیل

  بیمه اتومبیل

ابر واژه ها