بیمه اتومبیل

بیمه اتومبیل

بیمه اتومبیل در دو بخش ثالث و بدنه انجام میگیرد . ثالث : بیمه نامه ثالث طبق قانون به صورت اجباری میبایست توسط دارندگان وسایط نقلیه زمینی خریداری شده تا نسبت به جبران خسارتهای احتمالی اعم از جانی و مالی را تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه جبران نماید . بدنه : در این بیمه نامه در صورت وقوع خسارتهای مالی به مالک خودروی مقصر حادثه تعلق میگیرد.

بیمه نامه شخص ثالث 

همه دارندگان وسـايل نقليه موتـوري زميني اعم از اشخـاص حقيقـي «دارندگان اتومبيل هاي شخصی» يا حقـوقي « اتومبيل هاي متعلق به شركت ها، ادارات دولتي و …» مسئول جبران خسـارات جانی و مالي هستند كه بر اثر حـوادث وسيله نقليه يا محمولات آنهـا به اشخاص ثالث وارد مي شود.

بيمه نامه شخص ثالث که به این منظور طراحی شده است، جنبه اجباري دارد و دارنده وسيله نقليه بايد مسئوليت خود را نزد يكي از شركت هاي بيمه واجد شرايط، بيمه کند.

در بيمه نامه حوادث (راننده مقصر حادثه) که امروزه جزئی از بیمه نامه شخص ثالث است، بيمه گر غرامت (فوت، نقص عضو) مربوط به راننده مقصر حادثه اتومبيل بيمه شده ( واژگوني، تصادفات و …) را که از محل بيمه نامه شخص ثالث قابل جبران نیست، حداكثر به میزان مبلغ مندرج در بيمه نامه، تحت پوشش قرار مي دهد.

بیمه نامه بدنه

در بیمه نامه بدنه، وسايل نقليه بيمه شده در مقابل خطرات اصلي حادثه، سرقت  آتش سوزي، انفجار و صاعقه تحت پوشش قرار مي گيرد. خسارت هاي جزئي و كلي وارد شده به وسيله نقليه بيمه شده اعم  از دستمزد تعمیرکار، تعميرات و ارزش قطعات تعويضي به قيمت روز حادثه پرداخت مي شود.

علاوه بر موارد فوق، بيمه گذار مي تواند با پرداخت حق بيمه اضافي و مطابق با شرايط و مقررات مندرج در بيمه نامه، اتومبيل را در مقابل خطرات سرقت در جاي قطعات اصلي و اضافي، خطرات ناشي از بلاياي طبيعي، خسارت ناشي از شكست شيشه به تنهايي، خسارت ناشي از مواد اسيدي و شيميايي و غرامت عدم استفاده از وسيله نقليه در طول مدت تعميرات بیمه کند.

کلمات کلیدی :

دسته بندی


جدیدترین خدمات و محصولات


 • بیمه باریری

  بیمه باریری

 • بیمه مهندسی

  بیمه مهندسی

 • بیمه مسئولیت

  بیمه مسئولیت

 • بیمه عمر

  بیمه عمر

 • بیمه اتومبیل

  بیمه اتومبیل

ابر واژه ها