محصولات و خدمات

محصولات و خدمات ما را مشاهده فرمائید

بیمه آتش سوزی

آتش سوزي يکي از شايع ترين خطرهاست که مي تواند در زماني کوتاه سرمايه هاي شهروندان، بنگاه هاي اقتصادي ، تجاري، انواع تأسيسات و فعاليت ها را نابود و حاصل يک عمر تلاش انسان ها را بر باد دهد.

بیمه اتومبیل

بیمه اتومبیل در دو بخش ثالث و بدنه انجام میگیرد . ثالث : بیمه نامه ثالث طبق قانون به صورت اجباری میبایست توسط دارندگان وسایط نقلیه زمینی خریداری شده تا نسبت به جبران خسارتهای احتمالی اعم از جانی و مالی را تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه جبران نماید . بدنه : در این بیمه نامه در صورت وقوع خسارتهای مالی به مالک خودروی مقصر حادثه تعلق میگیرد.

بیمه عمر

یمه زندگی و سرمایه گذاری یکی از مهمترین و شاخص ترین رشته های بیمه در کلیه جوامع میباشد که هم برای شرکتهای بیمه و هم استفاده کنندگان از خدمات این بیمه نامه دارای اهمیت ویژه ای ا است .

بیمه مسئولیت

این بیمه نامه با توجه به موضوع تعهدات آن شامل رشته های زیادی میشود که در ذیل به برخی از مهمترین و پر کابردترین آنها اشاره میگردد .

بیمه مهندسی

یمه‌های مهندسی زیر مجموعه بیمه‌های اموال است که در دو حالت ذیل اموال موضوع این گروه بیمه ای را تحت پوشش تمام خطر قرار می دهد:

بیمه باریری

بيمه هاي باربري به صورت قابل اطميناني زيانهاي مالي كالاهاي تجاري را درصورت تحقق خطرات مرتبط باحمل و نقل دريايی، هوايي و زميني مورد پوشش قرار مي دهد