درباره ما

با ما بیشتر آشنا شوید

نمایندگی 719 بیمه معلم

بي شک و براستي مي توان اين گونه بيان کرد که زندگي در جامعه نوين و در محيط بسيار پوياي امروزي بدون داشتن پوشش هاي بيمه اي کافي و مناسب هم چون گام زدن با چشم هاي بسته در محيطي پرتلاطم و تاريک است. اهميت اين موضوع براي موسسات اقتصادي به مراتب بيشتر و غير قابل اغماض است. امروزه بسيار بعيد است که يک موسسه اقتصادي بدون داشتن بيمه نامه هاي مناسب، سخت افزار و ابزار توليد گردآوري و راه اندازي کند، نيروي کار استخدام کند، توليد کند، بازاريابي کند، فروش نمايد و هم چنين بتوانند دست به صادرات بزند. در يک کلام موسسه بدون بيمه نمي تواند اميد کافي به ماندگاري در بازار اقتصادي داشته باشد و در گرداب هاي حتي نه چندان بزرگ از صحنه رقابت حذف خواهد گرديد. اين مجموعه قصد دارد تا اهميت و شان بيمه و تاثيرات آن در يک موسسه اقتصادي را در حد مقدورات خود مطرح نمايد.